facebook-icon

Cách bẻ khóa plugin wp content crawler vĩnh viễn

Cách bẻ khóa plugin wp content crawler nhanh nhất cho các bạn biết code nhé. Các bạn không biết code nếu làm theo lên backup một bản dự phòng.

Ghi chú ! Phiên bản mới yêu cầu tối thiểu PHP 7.2

Cài đặt Plugin vào Web và truy cập Setting

License Settings for Content Crawler

Điền số bất kỳ

Ấn Save Change

! – Nó báo không active được, bạn gỡ plugin ra xóa đi cài lại sẽ hết thông báo lỗi!

– Lưu ý phần quyền dòng dưới để tránh bị yêu cầu active lại sau 2 ngày nhé:

– Phân quyền / Chmod cho file WPTSLMClient.php trong plugin về 0444 (Mục đích là Không thể sửa file)

Nếu các bạn tải bản này rồi thì KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN Ở DƯỚI !

——————————- Mình không cung cấp KEY vì key chỉ dùng 1 domain thôi.

Nhưng mình sẽ hỗ trợ các bạn Crack Plugin Wp Content Crawler!

Hướng dẫn CRACK:

– Giải nén Plugin và tìm file theo đường dẫn sau:

codecanyon-15983018-wp-content-crawler-get-content-from-almost-any-site-automatically\wp-content-crawler\app\WPTSLMClient.php

– Tìm đến dòng:

 

private function setValid($value)

Sửa cả cụm thành như sau:

 

private function setValid($value) { $value = '1'; update_option($this->getValidOptionName(), base64_encode($value), true); }

– Tìm dòng:

 

private function getValid()

Sửa cả cụm thành như sau:

 

private function getValid() { return '1'; }

– Cài đặt Plugin vào Web và truy cập Setting > License Settings for Content Crawler > Điền số bất kỳ > Ấn Save Change !

Link file gốc: tại đây

Tìm hiểu thêm nội dung khác: tại đây

5/5 - (100 bình chọn)