facebook-icon

Chia sẻ bản đầy đủ Theme WordPress – Newsparper 7 từ Themeforest.net

Chia sẻ Newsparper Theme bản cập nhật thứ 7 là một Theme WordPress cho phép bạn viết các bài viết và viết blog một cách dễ dàng. Nó đầy đủ các hỗ trợ từ Themeforest.net và thân thiện với các thiết bị di động và SEO

Chia sẻ bản đầy đủ Theme WordPress - Newsparper 7 từ Themeforest.net
Chia sẻ bản đầy đủ Theme WordPress – Newsparper 7 từ Themeforest.net

Đây là chủ đề báo chí nhanh nhất có sẵn. Chúng tôi đã dành một khoảng thời gian đáng kể để điều chỉnh mọi khía cạnh của chủ đề để thực hiện tốt nhất.

Tất cả các truy vấn được kiểm tra bằng tay để được tối ưu, tất cả các hình ảnh và tài nguyên được nén cẩn thận để làm cho các trang web tải blazing nhanh và tất cả các kịch bản được profiled và sửa đổi để chạy với tốc độ hàng đầu.

Danh sách đầy đủ các tính năng:

Danh sách mẫu:

Chia sẻ bản đầy đủ Theme WordPress - Newsparper 7 từ Themeforest.net
Chia sẻ bản đầy đủ Theme WordPress – Newsparper 7 từ Themeforest.net

– Trang chủ
– Tìm kiếm – mẫu tìm kiếm tối ưu hoá SEO
– Blog index
– Tác giả – số lượng bài đăng, số nhận xét và tác giả tác giả
– Danh mục – breadcrumbs, tiểu thể loại và mô tả loại.
– Tag – điều khiển dễ dàng tagcloud thông qua widget
– Mẫu 404 – có bài đăng mới nhất
– Trang lưu trữ

 

Link Download: 

https://drive.google.com/file/d/0B_JK49TdOqkzajRDWEFVYkRFSDg/view

Demo:

http://preview.themeforest.net/item/newspaper/full_screen_preview/5489609?_ga=1.42696677.1511527901.1488337413

5/5 - (100 bình chọn)