facebook-icon

Share Themes Valenti 5.1.2 giống trang chủ Vietdesigner $59

1zTFIkk.
VietVFX tiếp tục gửi đến các bạn phiên bản 5.1.2 của themes wordpress này mà diễn đàn đã chia sẻ 2 phiên bản là Valenti 5.0 , Valenti 5.1.1. Mình không biết phải đánh giá hay giới thiệu về nó như thế nào nữa trong thời gian sử dụng mình cảm thấy nó khá Ok về khả năng tùy biến trang chủ với page builder, có thể tạo nên 1 trang tin tức với phong cách độc đáo nhưVietdesigner.Net hay một số trang sử dụng themes này mình đã giới thiệu ở bài trước. Bạn cũng hoàn toàn có thể làm được 1 trang tin tức như vậy. Nếu bạn đang băn khoăn về chủ đề cho 1 trang tin tức của bạn bạn hãy thử đến nó xem sao. Valentikhông ngừng thay đổi và tạo ra nhiều điều mới.

DOWNLOAD THEMES VALENTI V.5.1.2 FREE

Bản 5.1.2 này có gì mới.
05 October 2015 – Valenti v5.1.2

  • BUGFIX: Drop shadows issue
  • BUGFIX: Custom page/post background issues resolved for good now

Xem demo tại đây: http://themeforest.net/item/valenti…gazine-news-theme/full_screen_preview/5888961
Mình có sưu tầm thêm 2 video hướng dẫn về themes này.
– Thay đổi ảnh trên đầu bài viết
– Hướng dẫn Page Builder.

1zTFIkk.
VietVFX tiếp tục gửi đến các bạn phiên bản 5.1.2 của themes wordpress này mà diễn đàn đã chia sẻ 2 phiên bản là Valenti 5.0 , Valenti 5.1.1. Mình không biết phải đánh giá hay giới thiệu về nó như thế nào nữa trong thời gian sử dụng mình cảm thấy nó khá Ok về khả năng tùy biến trang chủ với page builder, có thể tạo nên 1 trang tin tức với phong cách độc đáo nhưVietdesigner.Net hay một số trang sử dụng themes này mình đã giới thiệu ở bài trước. Bạn cũng hoàn toàn có thể làm được 1 trang tin tức như vậy. Nếu bạn đang băn khoăn về chủ đề cho 1 trang tin tức của bạn bạn hãy thử đến nó xem sao. Valentikhông ngừng thay đổi và tạo ra nhiều điều mới.

DOWNLOAD THEMES VALENTI V.5.1.2 FREE

Bản 5.1.2 này có gì mới.
05 October 2015 – Valenti v5.1.2

  • BUGFIX: Drop shadows issue
  • BUGFIX: Custom page/post background issues resolved for good now

Xem demo tại đây: http://themeforest.net/item/valenti…gazine-news-theme/full_screen_preview/5888961
Mình có sưu tầm thêm 2 video hướng dẫn về themes này.
– Thay đổi ảnh trên đầu bài viết

– Hướng dẫn Page Builder.

1zTFIkk.
VietVFX tiếp tục gửi đến các bạn phiên bản 5.1.2 của themes wordpress này mà diễn đàn đã chia sẻ 2 phiên bản là Valenti 5.0 , Valenti 5.1.1. Mình không biết phải đánh giá hay giới thiệu về nó như thế nào nữa trong thời gian sử dụng mình cảm thấy nó khá Ok về khả năng tùy biến trang chủ với page builder, có thể tạo nên 1 trang tin tức với phong cách độc đáo nhưVietdesigner.Net hay một số trang sử dụng themes này mình đã giới thiệu ở bài trước. Bạn cũng hoàn toàn có thể làm được 1 trang tin tức như vậy. Nếu bạn đang băn khoăn về chủ đề cho 1 trang tin tức của bạn bạn hãy thử đến nó xem sao. Valentikhông ngừng thay đổi và tạo ra nhiều điều mới.

DOWNLOAD THEMES VALENTI V.5.1.2 FREE

Bản 5.1.2 này có gì mới.
05 October 2015 – Valenti v5.1.2

  • BUGFIX: Drop shadows issue
  • BUGFIX: Custom page/post background issues resolved for good now

Xem demo tại đây: http://themeforest.net/item/valenti…gazine-news-theme/full_screen_preview/5888961
Mình có sưu tầm thêm 2 video hướng dẫn về themes này.
– Thay đổi ảnh trên đầu bài viết
– Hướng dẫn Page Builder.

5/5 - (100 bình chọn)