facebook-icon

12 Theme WordPress dành cho luật sư

Bạn đang là một luật sư tư nhân, bạn đang là một doanh nghiệp luật sư và bạn đang cần một trang web WordPress để giới thiệu, quảng bá về ngành luật sư nhất định. Vì thế bạn tìm đến chunghic.com để có thể biết được những Theme WordPress dành cho luật sư đẹp nhất với bạn. Xin chúc mừng bạn vì những Theme dưới đây chắc chắn sẽ làm hài lòng bạn.

1.Justice – Demo/chi tiết

justice-classic-lawyer-wordpress-theme

Là một theme chuyên nghiệp dành cho lĩnh vực luật sư, bạn cũng có thể tạo một trang về tư vấn pháp lý hay tư vấn về pháp luật hoặc cũng có thể sử dụng để giới thiệu về các luật sư như bảo vệ kiện tụng….

  • Theme WordPress nội thất đẹp
  • Theme WordPress hỗ trợ Affiliate

2. Law Practice – Demo/chi tiết

law-practice-wordpress-theme

3. Dejure – Demo/chi tiết

dejure-simple-lawyer-wordpress-theme

4. Law Office – Demo/chi tiết

law-office-wordpres-lawyer-theme

5. HumanRights – Demo/chi tiết

humanrights-attorneys-wp-theme

6. Avada – Demo/chi tiết

avada-lawyer-office-wordpress-theme

7. Defender – Demo/chi tiết

defender-minimal-attorney-theme

8. The Practice – Demo/chi tiết

the-practice-lawyer-theme

9. Miracle – Demo/chi tiết

miracle-lawyer-wordpress-theme

10. LawBusiness – Demo/chi tiết

LawBusiness-theme

11. Lawyer – Demo/chi tiết

lawyer-company-wordpress-theme12. Modernize – Demo/chi tiết

modernize-classic-business-themeKết luận:

Các chủ đề dành cho luật sư thường không có nhiều điều để nói, Thế nhưng bạn vẫn có thể sử dụng những theme này vào những mục đích khác nhau, các theme đều dễ dàng tùy chỉnh một cách đơn giản, do đó nếu như bạn có thể sở hữu theme này và muốn chuyển sang mục đích khác thì cũng hoàn toàn đơn giản mà thôi.

5/5 - (100 bình chọn)