facebook-icon

Contact Form 7 Add-on Bundle – All In One

Contact Form 7 là gì

Contact Form 7 là plugin WordPress hỗ trợ tạo form liên hệ đơn giản và nhanh chóng, rất phổ biến hiện nay, với hơn 5 triệu lượt tải.

Contact Form 7 có thể quản lý nhiều form liên hệ, ngoài ra bạn có thể tùy chỉnh form và nội dung email một cách linh hoạt với các markup đơn giản. Form hỗ trợ Ajax, CAPTCHA, Akismet và nhiều nữa.

Contact Form 7 Add-on Bundle All In One

Contact Form 7 Add-on Bundle All In One là một gói mở rộng của plugin Contact Form 7 giúp cho Contact Form 7 trở nên mạnh mẽ hơn với nhiều tính năng đặc biệt như:

Contact Form 7 Zapier ($20) – Coming Soon

Contact Form 7 Signature ($19) – new (18/December/2020)

Contact Form 7 Connect WhatsApp ($19) – new (11/November/2020)

Contact Form 7 Range Slider ($19) – new

Contact Form 7 Notification Attachment ($19) – new

Contact Form 7 International Telephone Input ($19) – new

Contact Form 7 Recover Abandoned Form ($20) – new

Contact Form 7 Auto Save Progress ($20) – new

Contact Form 7 Webhooks ($20) – new

Contact Form 7 Polls ($19) – new

Contact Form 7 CRM ($20) – new

Contact Form 7 Popup ($18) – new

Contact Form 7 Builder and Designer ($20) – new

Contact Form 7 PayPal Pro ($20) – new

Contact Form 7 Repeater ($20) – new

Contact Form 7 Recorder Field($21) – new

Contact Form 7 Star Rating Field ($18) – new

Contact Form 7 Tooltips ($18) – new

Contact Form 7 Color or Image Swatches($20) – new

Contact Form 7 Constant Contact ($30) – new

Contact Form 7 Drag and Drop FIles Upload – Multiple Files Upload($20) – new

Contact Form 7 Invitation Codes ($20) – new

Contact Form 7 Cost Calculator – Price Calculation ($20)

Contact Form 7 Multi-Step Pro ($21)

Contact Form 7 Conditional Logic ($18)

Contact Form 7 Autocomplete – Address Field ($18)

Contact Form 7 Save To Database / CSV / PDF ($18)

Contact Form 7 Redirects – Thank You And Failed Page ($18)

 

https://mega.nz/file/ex8i1ZIB#xoa0IHBu3kDgIDUqglZCqaDFVz9gqDdZP14BuxqBSPI

5/5 - (100 bình chọn)