Mã code tổng hợp rút gọn link url sản phẩm, url bài viết và giá 0đ thành liên hệ

Mã code tổng hợp rút gọn link url sản phẩm, url bài viết và giá 0đ thành liên hệ…

Để các bạn dễ dàng tuỳ chỉnh url link rút gọn ngắn nhất …. tất nhiên trước khi dán ta backup dữ liệu trước… bài viết tổng hợp code blog levantoan

Dán vào file giao diện – sửa – funtions.php –

Trong đó gồm mã 0đ thành liên hệ

Mã số 2 là đổi pass admin1 – pass 123456

// doi gia 0d thanh liên hệ

// ma thay doi pass web nếu quên pass

// ma rut gon link url cho gọn gàng

 

 

btn-dangkyhocthu
Chat Zalo

0988.392.366

0942.691.366

1
Bạn cần hỗ trợ?