facebook-icon

Mã dán thay đổi giá tiền, thay đổi giá tiền thuộc tính, giá tiền biến thể woo wordpress

Mã dán thay đổi giá tiền, thay đổi giá tiền thuộc tính, giá tiền biến thể woo wordpress

Trong woocommerce cho phép ta chọn loại sản phẩm (Sản phẩm 1 giá, sản phẩm nhiều giá theo nhiều kiểu hình …) Khi chọn sản phẩm có giá tùy vào từng loại của sản phẩm thì giá khi hiển thị ra sẽ có dạng giá min – giá max (VD: 20.000 VNĐ – 90.000 VNĐ)

z2649897202395 cf8cd4262b90f7f40914504bc6691f1a

227491542 2307140066083088 6646099272396186899 n

thay_doi_kieu_hien_thi_gia_variable

Mã số 1 dán ở flatsome / advanted : ô thẻ body :

<script type="text/javascript">
  (function ($) {
    'use strict';
    jQuery(document).ready(function ($) {
      $(document).on('change',function(){
        var price_html = $('.product .woocommerce-variation-price').html();
        console.log(price_html+"Price");
        if ( price_html == '') {
          return;
        }
        else{
          $('p.price' ).html($('.product .woocommerce-variation-price').html());
          $('.product .woocommerce-variation-price').hide();
        }
        
      });
    });
  })(jQuery);
</script>

 

 

Mã số 2 dán ở funtions.php trong mục edit themes :

Thêm đoạn code sau vào file functions.php mà theme bạn đang sử dụng

function wc_wc20_variation_price_format( $price, $product ) {
 //Main Price
 $prices = array( $product->get_variation_price( 'min', true ), $product->get_variation_price( 'max', true ) );
 $price = $prices[0] !== $prices[1] ? sprintf( __( 'Giá từ: %1$s', 'woocommerce' ), wc_price( $prices[0] ) ) : wc_price( $prices[0] );
 
 // Sale Price
 $prices = array( $product->get_variation_regular_price( 'min', true ), $product->get_variation_regular_price( 'max', true ) );
 sort( $prices );
 $saleprice = $prices[0] !== $prices[1] ? wc_price( $prices[0] ) : wc_price( $prices[0] );
 
 if ( $price !== $saleprice ) {
 $price = '<del>' . $saleprice . '</del> <ins>' . $price . '</ins>';
 }
 return $price;
}
add_filter( 'woocommerce_variable_sale_price_html', 'wc_wc20_variation_price_format', 10, 2 );
add_filter( 'woocommerce_variable_price_html', 'wc_wc20_variation_price_format', 10, 2 );

 

5/5 - (100 bình chọn)