facebook-icon

Tạo ảnh bóng mờ nền và ghép ảnh và chữ đổ bóng đẹp nét

Tạo ảnh bóng mờ nền và ghép ảnh và chữ đổ bóng đẹp nét :

BƯỚC 1 : ẤN CTRL + J : Để nhân đôi layer thành 1 layer copy

BƯỚC 2 : VÀO BLUR – LENS BLUR để tạo ảnh nền mờ mờ

BƯỚC 3 : CHỌN THÔNG SỐ % TÙY Ý CHO ĐỘ MỜ ẢNH

BƯỚC 4 : GHÉP ẢNH CON VÀO ẢNH NỀN MỜ , RÙI ĐỔ BÓNG ĐEN, BÓNG VIỀN CHO ẢNH CON

kích chuột bên cạnh ảnh con rùi ghép

 

 

BƯỚC 5 : GHÉP CHỮ TƯƠNG TỰ NHƯ BƯỚC 4 :

 

5/5 - (100 bình chọn)